Brokerul de Asigurare și Reasigurare Insurance ING Broker SRL (în continuare ING Broker sau Operatorul), înregistrată în registrul de evidența a operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 210520CI653 din 20.05.2021 deținut de către Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, în vederea prestării serviciilor de asigurare, prelucrează datele cu caracter personal ale clienților săi, în conformitate cu prevederile legale relevante.

În cazul în care intenționați să contractați servicii oferite de BAR Insurance ING Broker SRL, această notificare de confidențialitate va este pertinentă, în mod corespunzător.

Scopul prezentei notificări este de a întări încrederea clienților noștri în faptul că ING Broker are stabilite standarde înalte și armonizate la zi, în ceea ce ține de respectarea vieții private a clienților săi. Fiind una din topul companiilor de brokeraj de asigurări de pe piața Republicii Moldova, deținem volume semnificative de date personale, respectiv dorim, în calitate de operator, să asigurăm securitatea datelor pentru a vă proteja viața privată.

Colectarea datelor cu caracter personal are loc prin furnizarea acestora de către clienți direct în oficiile companiei sau a intermediarilor, prin e-mail, prin centrul telefonic și prin poștă.

Categoriile de date cu caracter personal care pot fi prelucrate de către ING Broker in activitatea de prestare a serviciilor de asigurare sunt: numele, prenumele, patronimicul clienților și a membrilor de familie (după caz), sexul, data și locul nașterii, semnătura, date din actele de stare civilă, date din certificatul de înmatriculare a autovehiculului, număr de telefon, e-mail, date biometrice sau antropometrice, profesie, loc de muncă, funcție, date bancare, cetățenia, date din permisul de conducere, sancțiuni administrative, adresă (domiciliul/reședință), număr personal de identificare de stat, date privind bunurile deținute, date din certificatele medicale, date privind starea de sănătate.

ING Broker utilizează, colectează si prelucrează datele dumneavoastră personale în următoarele scopuri:
 

 1. Prestarea serviciilor de asigurare și de reasigurare;
 2. Pentru calculul primelor de asigurare comandate;
 3. Facturarea polițelor de asigurare comandate;
 4. Livrarea polițelor de asigurare comandate;
 5. Pentru acordarea de beneficii clienților loiali și pentru îmbunătățirea permanenta a calității serviciilor si produselor oferite;
 6. Raportări interne sau transfrontaliere după caz;
 7. Soluționarea reclamațiilor și a solicitărilor din partea clienților;
 8. Identificarea clienților, scanarea subiecților supuși sancțiunilor internaționale si detectarea si prevenirea potențialelor fraude.

Temeiurile juridice pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pot fi:
 

 1. Consimțământul expres a clientului, inclusiv cu scopul obținerii ofertelor, încheierii contractului de asigurare/polița;
 2. Executarea obligațiunilor legale de către ING Broker (de exemplu in cadrul asigurărilor obligatorii de răspundere civila auto sau in cadrul măsurilor de prevenire şi combatere a spălării banilor (regulile “cunoaște-ți clientul”);
 3. Efectuarea la cererea clientului a demersurilor si verificărilor premergătoare încheierii contractului de asigurare (cum ar fi accesarea platformei RCA Data, scanarea subiecților supuși sancțiunilor internaționale, etc, ).

Consecințele refuzului furnizării sau retragerii datelor personale

Avem nevoie de datele personale enumerate pentru a fi executate obligațiunile legale în calitate de Intermediar în asigurări, precum și pentru a vă furniza serviciile contractuale. Dacă nu ne veți furniza datele personale solicitate, sau dacă vă retrageți consimțământul nu vom putea să vă furnizăm, în totalitate sau parțial, serviciile pe care le-ați solicitat.

Stocarea datelor.

ING Broker în calitate de operator de date cu caracter personal, a luat măsuri tehnice și organizaționale corespunzătoare pentru a asigura protecția datelor clienților săi împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii accidentale, modificării, accesului sau divulgării neautorizate.

Datele personale furnizate Operatorului urmează a fi prelucrate cel puțin pe durata de valabilitate a contractului de asigurare, precum si ulterior, pe durata necesara executării obligațiilor contractuale de către oricare dintre părți. Datele personale vor fi stocate atât timp cat este necesar pentru scopurile menționate mai sus sau pe perioada de timp prevăzută de dispozițiile legale relevante.

În conformitate cu prevederile art. 12 – 18 din Legea nr. 133 din 08.07.2011, subiectul datelor cu caracter personal beneficiază de dreptul la informare, acces și opoziție asupra datelor sale cu caracter personal.

Drepturile de acces, intervenție și opoziție asupra datelor cu caracter personal se realizează prin expedierea de către subiect a unei cereri scrise la sediul Societății BAR Insurance ING Broker SRL – MD-2009, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Pan Halippa 9, sau prin e-mail. andrei.moraru@ingbroker.md

Asigurare de călătorie în străinătate

Asigurarea cheltuielilor medicale pentru călătorii în străinătate cu acoperire COVID-19

Este bine ca sănătatea ta sa fie protejată și să nu se regăsească printre grijile tale atunci când plănuiești să călătorești în străinătate fie în scop turistic, pentru a studia, a munci sau a participa la diverse competiții sportive.

Asigurarea de sănătate pentru călătorii în străinătate reprezintă cea mai sigură și avantajoasă cale de a petrece vacanța fără grijile legate de cheltuielile aferente situațiilor neprevăzute cum ar fi traume sau îmbolnăviri subite, inclusiv îmbolnăvirea cu virusul COVID-19, în limita întregii sume asigurate

În funcție de zona în care veți călători, sumele de asigurare sunt:  

 • 10.000 de euro pentru o persoană și 20.000 de euro pentru întreaga familie pentru țările CSI inclusiv Ucraina
 • 30.000 sau 50.000 de euro pentru o persoană și 60.000 de euro pentru întreaga familie pentru Europa
 • 50.000 sau 60.000 de euro pentru toate țările lumii.
  Riscuri acoperite:
 • îmbolnăvirii acute, afecțiune apărută pe neașteptate în perioada valabilității poliței de asigurare și care necesită ajutor medical de urgență;
 • unor leziuni corporale și dereglarea stării sănătății în urma unui accident;
 • intervenții chirurgicale urgente (doar în caz de urgență);
 • cheltuieli de transport;
 • medicamente prescrise de medic avizat;
 • tratamentul stomatologic de urgență (în limita sumei de 500 euro);
 • repatrierea în caz de deces a persoanei asigurate în urma unei îmbolnăviri subite sau a unui accident;

 

Este valabilă asigurarea auto în format electronic?

DA. Polițele în format electronic sunt valide și legale. Valabilitatea RCAI și Carte Verde poate fi verificată pe rca.bnm.md.
 În cazul în care contractul de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto este încheiat prin utilizarea oricărui mijloc electronic, iar persoana nu l-a încheiat prin semnătura electronică, se prezumă că prin plata primei de asigurare asiguratul și-a exprimat consimțământul privind încheierea contractului. 

Ce este Carte Verde?

Asigurare CARTE VERDE - document internațional de asigurare emis în numele biroului național si acoperă riscurile de răspundere civilă pentru pagube produse terților din accidente de autovehicule atunci dând se circulă cu autovehiculul propriu pe teritoriul altei țări.
Polițele de asigurare Carte Verde se eliberează pe o perioada de 15 zile pana la 12 luni, prima de asigurare variază in dependenta de tipul auto. 
 

Când se face o constatare amiabilă?

 În cazul unui accident rutier procedura de constatare amiabilă se va aplica doar cu respectarea cumulativă a următoarelor condiții:

 1. accidentul rutier a avut loc pe teritoriul RM;
 2. în accident au fost implicate doar două vehicule (și care posedă RCA valabil la momentul producerii accidentului);
 3. accidentul este soldat cu daune materiale nesemnificative - în limita de până la 15.000 MDL;
 4. accidentul nu s-a soldat cu vătămări corporale și/sau cu deteriorarea bunurilor (instalații rutiere, piloni, garduri, clădiri etc.) altele decât vehiculele implicate în accident;
 5.  conducătorii (ambii) vehiculelor auto care sunt implicate în accident sunt de acord în a documenta accidentul prin procedura de constatare amiabilă precum și agreează de comun acord asupra circumstanțelor producerii accidentului, iar unul dintre conducătorii auto își recunoaște culpa.

Dacă unul dintre șoferii implicați în accident nu dorește să aplice procedura de constat amiabil și/sau să semneze formularul de  constatare amiabilă, se va aplica procedura standard prin  intermediul organului de Poliție.

Care sunt limitele de despăgubire?

Limitele de răspunderii asigurătorului pe RCA sunt:

a) 100 000 EUR – la avarierea sau distrugerea de bunuri, indiferent de numărul persoanelor păgubite într-un accident;

b) 100 000 EUR – pentru fiecare persoană păgubită în caz de vătămări corporale sau deces, dar nu mai mult de 500 000 EUR, indiferent de numărul persoanelor păgubite într-un accident;